Thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Quý vị có thể gửi thông tin sản phẩm và mẫu ảnh cho chúng tôi qua form dưới đây. Xin cảm ơn!

Ảnh đầu tiên là bắt buộc. Nên nhập các file ảnh có định dạng: JPEG, PNG, JPG. Kích thước nên được ít hơn 5MB cho mỗi ảnh.